BUKOVYNA COGNITA

YURIY FEDKOVYCH

Monument to Yuriy (Jurij) Fedkovych (Fedkovich) in Chernivtsi (Czernowitz), Ukraine; Памятник Юрию Федьковичу в г.Черновцы (Украина); Пам'ятник Юрію Федьковичу у м.Чернівці

Location: Universytetska st., square next to Build. 2 of Chernivtsi National University